Mer om bolaget

Bolagets ändamål

Historia

Styrelse

Ägarna


 

Historia

I slutet av 1880-talet organiserades nykterhetsrörelsen i Sverige som en motkraft till det hejdlösa och skadliga supandet. I Östersund bildades en rad stora godtemplarföreningar och världens största ordenshus i trä byggdes här, senare blev det Gamla Teatern.

 Östersunds Godtemplares Byggnadsaktiebolag grundades 1885. I bolaget har idealister med stor optimism och idérikedom i hög grad bidragit till ett samhällsbyggande i sann folkrörelseanda. Förutom teaterbygget startades en särskild Godtemplarbank 1885.

Bolaget har också under åren 1934-1972 drivit Sandvikens festplats, som från 1960 hade ett tempererat utomhusbad. Och under åren 1954-1972 hade bolaget också en rederiverksamhet. Med ångfartygen GT-Pilen och Thomée som trafikerade Sandviken.

 

 

 

Ägarna

Bolaget ägs till största delen av två IOGT-NTO-föreningar, Breidablick och Odens Sal, samt ett 40-tal enskilda ägare.

 

 

 

Bolagets ändamål

Ändamålet för bolagets verksamhet är att för godtemplarorganisationer inom Östersunds församling genom förvärv av fastigheter eller på annat sätt anskaffa och tillhandahålla lokaler, även som att bedriva annan med detta ändamål förenlig ekonomisk verksamhet.

(Ur bolagsordningen)

 

 

 

 

Tillbaka